Tin buồn

Vong-hoa-trang

Vừa hay tin mẹ của Dũng vừa qua đời ngày 12/1/2017, nhóm bạn hữu HTN thành kính gửi lời chia buồn tới gia đình bạn Dũng.
Xin thắp nén hương lòng cho bà được yên nghỉ.
Cầu nguyện cho hương hồn bà thanh thoát trong cõi diệu lạc của Thế Giới Mới!
Thân kính viếng!

BTC