Tin buồn

 

Thông báo

Cụ bà Phạm Thị Thao - thân mẫu của anh Hà Văn Ngọc và Hà Văn Hiệp đã từ trần trưa ngày 03 tháng 6 nàm 2016.

- Quàn tại tư gia: 65B Nguyễn Thái Học, Quận 1, Tp HCM.

- Động quan: sáng ngày 08 tháng 6 nàm 2016.

Linh cửu cụ bà được đưa về an táng tại quê nhà Lái Thiêu.

BTC

 

tải xuống (1)

 

Bạn hữu cựu học sinh HTN xin chân thành chia buồn cùng gia đình anh Ngọc và Hiệp. Cầu chúc cho hương hồn cụ bà sớm siêu thoát.

Đại diện bạn hữu HTN