Tìm bạn học cũ

Dưới đây là những thông tin về bạn Quách Văn Chương đang muốn tim gặp lại bạn học cũ trường Huỳnh Thị Ngà. Ai biết xin liên lạc với bạn Chương qua email: quachchuong@yahoo.com
 

chuong - Copychuong2 - Copy