Một số tên đường Sài Gòn xưa và nay

saigon

Chú thích ảnh: Sài Gòn 1971 – Phía đường Nguyễn An Ninh, góc bên trái của hình là cửa Tây chợ Bến Thành . Nhà 3 tầng mái ngói ở phía đường Phan Châu Trinh.

Dưới đây là tên một số đường cũ ở Sài Gòn và đường mới ngày nay….

Đường cũ là Trần Quốc Toản nay là đường 3 Tháng 2

Đại Lộ Thống Nhất => 30 Tháng 4

đường Nguyễn Huệ => Thích Quảng Đức

đường Phan Thanh Giản => Điện Biên Phủ

đường Hồng Thập Tự => Xô Viết Nghệ Tĩnh

đường Pasteur => Nguyễn Thị Minh Khai

đường Duy Tân => Phạm Ngọc Thạch

đường Huỳnh Quang Tiên => Hồ Hảo Hớn

đường Ngô Tùng Châu => Nguyễn Văn Đậu

đường Thoại Ngọc Hầu => Phạm Văn Hai

đường Hiền Vương => Võ Thị Sáu

trường Petrus Ký => trường Lê Hồng Phong

trường Gia Long => trường Nguyễn Thị Minh Khai

Tòa Đô Chánh => Ủy ban nhân dân

Hạ Nghị Viện => Nhà hát thành phố

đường Hồng Thập Tự => Xô Viết Nghệ Tĩnh + Nguyễn Thị Minh Khai

đường Trương Minh Giảng => Lê Văn Sĩ

đường Cộng Hoà => Nguyễn Văn Cừ

đường Gia Long => Lý Tự Trọng

đường Tự Do=> Đồng Khởi

đường Công Lý => Nguyễn Văn Trổi

đường Lê Văn Duyệt => CMT8

đường Võ Tánh=> Nguyễn Trãi

đường Cường Để=> Tôn Dức Thắng

đường Phù Đổng Thiên Vương=> Hồng Bàng

đường Chi Lăng => Phan Đăng Lưu

đường Phan Đình Phùng => Nguyễn Đình Chiểu

TT

Sau 1975

Trước 1975

Thời Pháp

Quận 1

1

Alexandre de Rhodes

Alexandre de Rhodes

Paracels

2

Bà Lê Chân

Bà Lê Chân

Frostin

3

Bùi Thị Xuân

Bùi Thị Xuân

Duranton

4

Bùi Viện

Bùi Viện

Bảo hộ Thoại

5

Cách Mạng Tháng Tám

Lê Văn Duyệt
Quốc lộ số 1
Phạm Hồng Thái

Thuận Kiều
Thuộc địa số 1
Verdun
Nguyễn Văn Thinh
Thái Lập Thành
Chanson

6

Calmette

Calmette

Bourdais

7

Cao Bá Nhạ

Cao Bá Nhạ

Abattoire de Cầu Kho

8

Cao Bá Quát

Cao Bá Quát

Capitaine Payatte

9

Cô Bắc

Cô Bắc

Monseigneur Dumortier

10

Cô Giang

Cô Giang

Douaumont

11

Cống Quỳnh

Cống Quỳnh

Blancsubé Cầu Kho

12

Chu Mạnh Trinh

Chu Mạnh Trinh

Phnom Pênh
Lafont

13

Chương Dương

Chương Dương

Quai d’Arroyo Chinois
Quai de Belgique

14

Đặng Dung

Đặng Dung

Jean Mazet

15

Đặng Tất

Đặng Tất

Duclos

16

Đặng Thị Nhu

Đặng Thị Nhu

Bùi Quang Chiêu

17

Đặng Trần Côn

Đặng Trần Côn

Farinole

18

Đề Thám

Đề Thám

Nhà thờ Chợ Đũi
Dixmude

19

Đinh Công Tráng

Đinh Công Tráng

Calmette

20

Đông Du

Thái Lập Thành

Số 11
Amiral Dupré

21

Đồng Khởi

Tự Do

Blancsubé
Catinat

22

Hai Bà Trưng

Hai Bà Trưng

Nationle
Paul Blanchy
Trưng Nữ Vương

23

Hải Triều

Phủ Kiệt

Phủ Kiệt

24

Hàm Nghi

Hàm Nghi

Canton
Ayot
Krantz
Duparré
Somme

25

Hàn Thuyên

Hàn Thuyên

Hồng Kông
Amiral Page

26

Hòa Mỹ

Hòa Mỹ

Số 29
Paulus

27

Hồ Hảo Hớn

Hồ Hảo Hớn

Blancsubé Cầu Kho
Huỳnh Quang Tiên

28

Hồ Huấn Nghiệp

Hồ Huấn Nghiệp

Số 7
Turc

29

Hồ Tùng Mậu

Hồ Tùng Mậu

Adran
Georges Guynemer
Võ Di Nguy

30

Hoàng Sa

   

31

Huyền Quang

Huyền Quang

Génibrel

32

Huyền Trân Công Chúa

Huyền Trân Công Chúa

Miss Cawell

33

Huỳnh Khương Ninh

Huỳnh Khương Ninh

Số 28
Ariès

34

Huỳnh Thúc Kháng

Huỳnh Thúc Kháng

Ancienne Rue Latérale Nord du chemin de fer
Jean Moulail
Hamelin
Đỗ Hữu Vị

35

Ký Con

Ký Con

Số 34
Marchaise

36

Lê Anh Xuân

Nguyễn Phi

Chemin des Dames

37

Lê Công Kiều

Lê Công Kiều

Reims

38

Lê Duẩn

Thống Nhất

Norodom

39

Lê Lai

Lê Lai

Rue Latérale Nord de la Gare

40

Lê Lợi

Lê Lợi

Bonard

41

Lê Thánh Tôn

Lê Thánh Tôn

Sainte Enfance
Isabelle I
Palanca
Espagne

42

Lê Thị Hồng Gấm

Hồ Văn Ngà

Hamelin

43

Lê Thị Riêng

Ngô Tùng Châu

Phan Thanh Giản

44

Lê Văn Hưu

Lê Văn Hưu

Kerlan

45

Lương Hữu Khánh

Lương Hữu Khánh

Số 2
Massoulard

46

Lưu Văn Lang

Tạ Thu Thâu

Sabourain

47

Lý Tự Trọng

Gia Long

Gouverneur
Lagrandière

48

Lý Văn Phức

Lý Văn Phức

Lesèble

49

Mã Lộ

Mã Lộ

Lê Văn Duyệt

50

Mạc Đĩnh Chi

Mạc Đĩnh Chi

Bangkok
Massiges

51

Mạc Thị Bưởi

Nguyễn Văn Thinh

Eglise
Ormay

52

Mai Thị Lựu

Phạm Đăng Hưng

Pierre

53

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Công Lý

Số 26
Impératrice
Mac Mahon
Général De Gaulle
Maréchal De Lattre de Tassigny

54

Nam Quốc Cang

Đặng Đức Siêu

Lucien Lacouture

55

Ngô Đức Kế

Ngô Đức Kế

Vannier
Denis Frères

56

Ngô Văn Năm

Thủy Quân

Primauguet

57

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Số 2
Tây Ninh
Rousseau
Docteur Angier

58

Nguyễn Cảnh Chân

Nguyễn Cảnh Chân

René Ricolau

59

Nguyễn Công Trứ

Nguyễn Công Trứ

Số 1
Lefèbre

60

Nguyễn Cư Trinh

Nguyễn Cư Trinh

Marchand

61

Nguyễn Du

Nguyễn Du

Lucien Mossard
Taberd

62

Nguyễn Đình Chiểu

Phan Đình Phùng

Rue de Moi
L’Evéché
Richaud

63

Nguyễn Huệ

Nguyễn Huệ

Charner

64

Nguyễn Hữu Cảnh

   

65

Nguyễn Hữu Cầu

Trần Văn Thạch

Số 41
Vassoigne

66

Nguyễn Huy Tự

Nguyễn Huy Tự

Số 32
Gallimard

67

Nguyễn Khắc Nhu

Nguyễn Khắc Nhu

Số 10
Ballande

68

Nguyễn Phi Khanh

Nguyễn Phi Khanh

Số 35
Faucault

69

Nguyễn Thái Bình

Nguyễn Văn Sâm

Số 3
d’Ayot

Quận 3

1

Bà Huyện Thanh Quan

Bà Huyện Thanh Quan

Rue Nouvelle
Pierre Flandin

2

Bàn Cờ

Bàn Cờ

 

3

Cách Mạng Tháng Tám

Lê Văn Duyệt
Quốc lộ số 1
Phạm Hồng Thái

Thuộc địa số 1
Verdun
Nguyễn Văn Thinh
Thái Lập Thành
Chanson

4

Cao Thắng

Cao Thắng

Số 20
Audoilt

5

Điện Biên Phủ

Phan Thanh Giản

Số 29
Baria
Legrand de la Liraye
Số 20
Polygone
Général Lizé

6

Đoàn Công Bửu

Đoàn Công Bửu

Số 48
Zarotte

7

Hai Bà Trưng

Hai Bà Trưng

Impériale
Nationale
Paul Blanchy
Trưng Nữ Vương

8

Hồ Xuân Hương

Hồ Xuân Hương

Dispensaire
Colombier

9

Huỳnh Tịnh Của

Huỳnh Tịnh Của

Số 26
Monceaux

10

Kỳ Đồng

Kỳ Đồng

Rédemptoriste

11

Lê Ngô Cát

Lê Ngô Cát

Louis Cazeau

12

Lê Quý Đôn

Lê Quý Đôn

Palais
Barbet
Barbé

13

Nguyễn Văn Trỗi
Lê Văn Sỹ

Trương Minh Giảng
Trương Minh Ký

Eyriaud des Vergnes

14

Lý Chính Thắng

Yên Đổ

Avalanche
Champagne

15

Lý Thái Tổ

Lý Thái Tổ

Hui Bon Hoa

Quận Phú Nhuận

1

Cao Thắng

Cao Thắng

Rue du Marché

2

Cầm Bá Thước

Trình Minh Thế

 

3

Cô Bắc

Cô Bắc

Nam Long

4

Cô Giang

Cô Giang

Đội Có

5

Chiến Thắng

Lê Hữu Từ

 

6

Duy Tân

Duy Tân

 

7

Đào Duy Anh

   

8

Đào Duy Từ

   

9

Đặng Thai Mai

   

10

Đặng Văn Ngữ

Huỳnh Quang Tiên

 

11

Đoàn Thị Điểm

Chu Mạnh Trinh

 

12

Đỗ Tấn Phong

   

13

Hải Nam

Hải Nam

 

14

Hoàng Diệu

Hoàng Diệu

 

15

Hoàng Minh Giám

Phan Thanh Giản

Phan Thanh Giản

16

Hoàng Văn Thụ

Võ Tánh

Tỉnh lộ 1 kép
Liên tỉnh lộ 22

17

Hồ Biểu Chánh

Hồ Biểu Chánh

 

18

Hồ Văn Huê

   

19

Huỳnh Văn Bánh

Nguyễn Huỳnh Đức

Chùa Phật
Lò Rèn

21

Lam Sơn

Lam Sơn

 

22

Lê Quý Đôn

Lê Quý Đôn

 

23

Nguyễn Văn Trỗi
Lê Văn Sỹ

Trương Minh Giảng
Trương Minh Ký

Eryaud des Vergnes

24

Mai Văn Ngọc

Lê Tự Tài

 

25

Ngô Thời Nhiệm

Ngô Thời Nhiệm

 

26

Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Đình Chiểu

Lê Văn Bền

27

Nguyễn Đình Chính

Minh Mạng

 

28

Nguyễn Kiệm

Võ Di Nguy nối dài

Thuộc địa số 1 phụ
Blanchy nối dài
Louis Berland

29

Nguyễn Thị Huỳnh

Tự Đức

 

30

Nguyễn Trọng Tuyển

Nguyễn Minh Chiếu

Martin Pellier

31

Nguyễn Trường Tộ

Nguyễn Trường Tộ

 

32

Nguyễn Văn Đậu

Ngô Tùng Châu

Đường làng số 20

33

Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nguyễn Văn Trỗi

Ngô Đình Khôi

Đường làng số 26
Impératrice nối dài
Mac Mahon nối dài
Général De Gaullenối dài

34

Nhiêu Tứ

Nhiêu Tứ

 

35

Phan Đăng Lưu

Chi Lăng

Avenue de I’Inspection
Liên tỉnh lộ 22

36

Phan Đình Phùng

Võ Di Nguy

Thuộc địa số 1 phụ
Blanchy nối dài

37

Phan Tây Hồ

Phan Tây Hồ

 

38

Phan Xích Long

Thái Lập Thành

Hương Mão

39

Phổ Quang

   

40

Thích Quảng Đức

Nguyễn Huệ

Đường làng số 19

41

Trần Cao Vân

Trần Cao Vân

 

42

Trần Huy Liệu

Trương Tấn Bửu

Capitaine Faucon

43

Trần Hữu Trang

Thiệu Trị

 

44

Trần Kế Xương

Trần Kế Xương

 

45

Trần Khắc Chân

Trần Khắc Chân

 

46

Trần Văn Đang

Hoàng Đạo

 

47

Trương Quốc Dung

Trương Quốc Dung

Trần Tấn Nhứt