Hộp thư

Đây là hộp thư của website www.huynhthinga.com, các bạn hãy sử dụng địa chỉ email: huynhthinga2013@gmail.com để liên lạc với nhau.

Các bạn còn lưu giữ hình ảnh xưa về mái nhà "Huỳnh Thị Ngà – Sài Gòn" hãy gửi qua địa chỉ email này.

Ban quản trị web rất mong đón nhận được mọi thư từ, góp ý của các bạn để trang web này ngày càng phong phú và tiện lợi để mái nhà "Huỳnh Thị Ngà – Sài Gòn" ngày một phát triển rộng lớn.

Kể từ ngày 10/4/2014, bạn hữu HTN chúng ta có thể liên lạc, trao đổi với nhau qua mạng facebook ở địa chỉ: www.facebook.com/huynhthinga2013

Nhóm thực hiện

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>