Chúc Tết của bạn hữu

ea5ecf62-7320-4994-807f-785a6a0a1209

Thân chúc BTC và tất cả Bạn hữu cựu học sinh Huỳnh Thị Ngà cùng gia quyến một năm mới An khang, Thịnh vượng, Hạnh phúc sức khoẻ dồi dào để vui hưởng một mùa Xuân Bính Thân tươi đẹp đầy hy vọng.
                                   

Nguyển Văn Hạnh Phúc.
 Cựu hs HTN 58,59,60.