Currently browsing category

xưa

maxresdefault

Sài Gòn ngày ấy…

 

Năm 1954 – 60

Ngày ấy tôi còn bé lắm. Là 1 cô Bắc Kỳ nho nhỏ lênh đênh trên chuyến tàu cuối …

chobenthanh

Một Thoáng Sài Gòn….

Tôi như nhiều người không sinh ra tại Sài Gòn nhưng suốt học trình từ tiểu học lên đại học được sống …