Currently browsing category

vui, Page 2

55333117-1287329231-tranh-vui-hoi-quan-cuoi-nguoi-cat

Nói lái…

- Nghệ sĩ tránh ăn cá kho vì sợ khó ca.

- Người gian không thích sấm, người dâm không thích sáng.

- Làm …

cau-hon-ngot-ngao4

Định nghĩa “hôn”

Hôn mà chẳng rời nhau là “đính hôn”.
Hôn liền tù tì bảy phát là “thất hôn”
Hôn người nào đó gọi là “hôn …

11734031

Định nghĩa tình yêu thời @

- Yêu nhưng phải cảnh giác: tình cảnh
- Yêu lần thứ tư: tình tứ
- Yêu đến lần thứ bảy: thất tình
- Yêu …