Currently browsing category

đời

yeu-qua-mang-1

Yêu…

1. Thật ra, đến một lúc nào đó người ta không sống chỉ vì mỗi điều ấy nữa. Nhưng còn một hơi …

jolie-pitt2-8670-1446798093_2lk85k2l47hd4

Khi bước qua tuổi 50

Khi bạn ở tuổi 50 – 60, bạn KHÔNG CÒN NHIỀU THỜI GIAN ở phía trước nữa và bạn cũng không thể …